Klauzula informacyjna

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jacek Nowakowski, prowadzący

   działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD ŚLUSARSKO-MECHANICZNY Jacek 

   Nowakowski, z siedzibą pod adresem ul. Zamkowa 22b, 26-500 Szydłowiec

2. Z Administratorem danych może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres jonowak@go2.pl

3. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • dokonania transakcji handlowych i świadczenia usług między nami.

Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. B RODO;

  • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. B RODO.

 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty:

  • uprawnione do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • świadczące usługi z zakresu:

– doręczania korespondencji i towarów.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  

    międzynarodowej.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

    poszczególnych celów przetwarzania, tj:

  • Spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
  • Prawidłowego dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług między nami do czasu zakończenia współpracy,
  • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo

    usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

9. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu

    wobec przetwarzania Pana/Pani danych.

10. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

      z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

      (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

      gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza

      przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia

      2016 r;

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do

      zawarcia umowy lub wykonania transakcji.